Bestuur

Het bestuur van Toerclub Vlijmen bestaat in 2017 uit:

Bestuur v

En wordt ondersteund door diverse commissies:

Commissie ATB

 

Zittingstermijn is in 2017 omgezet van 3 naar 2 jaar doordat de bezetting van 5 naar 4 personen ging.
Commissie feest

 

Commissie toertochten

 

Commissie lief en leed

 

Bij deze commissie treedt jaarlijks het oudste lid verplicht af.Commissie kascontrole

 

Commissie website
Jordy en Roel worden aangestuurd door het bestuur en hebben de taak, de website goed te laten functioneren. Piet en Jan zorgen ervoor dat de informatie op de website up-to-date is en passen de info zo nodig aan. Achterhaalde  of ontbrekende informatie op de website, aub. melden bij Piet en/of Jan.

Behalve de kascontrolecommissieleden mogen aftredende commissie- of bestuursleden zich altijd herkiesbaar stellen.

Vrijwilligers voor een functie in het bestuur of in een commissie, kunnen zich beschikbaar stellen voor een vrijkomende functie.
Bij meerdere kandidaten voor één functie zal er gestemd worden tijdens de ALV.

Geef een reactie