Afscheid van penningmeester Piet

Afgelopen dinsdag 5 juli 2022 werd tijdens de bestuursvergadering afscheid genomen van de TCV-penningmeester. Normaal gebeurd zoiets tijdens de ALV, maar toen genoot Piet van zijn vakantie.

Voorzitter Jan Loos bedankte Piet voor zijn inzet. Nadat Piet lid van TCV was geworden, werd tijdens zijn 1e ALV gevraagd wie er penningmeester wilde worden. Piet gaf zich op en aangezien er geen tegenkandidaten waren, werd hij gekozen. Dat is nu alweer 12 jaar geleden. Al die jaren heeft Piet de TCV-kas goed bewaakt en ervoor gezorgd, dat de vereniging financieel altijd gezond is gebleven. Bij alle kascontroles werden nooit onregelmatigheden geconstateerd.

Piet heeft zich al die jaren met volle inzet en grote gedrevenheid ingezet voor de vereniging. Niet alleen het penningmeesterschap, maar ook als voorrijder, vraagbaak en routemaker. Piet blijft lid en zal ongetwijfeld nog vele routes maken en voorrijden. Afgelopen week werd de boekhouding overgedragen aan de nieuwe penningmeester, Eric van Lokven, die al bij de laatste ALV was gekozen.

Geef een reactie

X