Bestuur

Het bestuur van Toerclub Vlijmen bestaat in 2023 uit:

En wordt ondersteund door diverse commissies.

Bij de KCC treedt jaarlijks het oudste lid verplicht af.

Jan en vacant worden aangestuurd door het bestuur en hebben de taak, de website goed te laten functioneren. Piet en Jan zorgen ervoor dat de informatie op de website up-to-date is en passen de info zo nodig aan. Achterhaalde  of ontbrekende informatie op de website, a.u.b. melden bij Piet en/of Jan.
Heb jij affiniteit met ICT en enige kennis van WordPress, en ben je bereid Jan te ondersteunen bij het bouwen en verbouwen van de website? Dan horen we dat graag.

Behalve de kascontrolecommissieleden mogen aftredende commissie- of bestuursleden zich altijd herkiesbaar stellen.

Vrijwilligers voor een functie in het bestuur of in een commissie, kunnen zich beschikbaar stellen voor een vrijkomende functie.
Bij meerdere kandidaten voor één functie zal er gestemd worden tijdens de ALV.

Geef een reactie

X