Jaarverslag 2017

Algemene ledenvergadering
Op 1 februari hebben we onze algemene ledenvergadering gehouden in De Korf. Ongeveer de helft van de leden was daarbij aanwezig.
Zoals afgesproken, zijn de notulen van die vergadering meteen na afloop via de mail naar alle leden verstuurd. Voorheen was het zo dat je pas één jaar later, op de volgende ALV de notulen onder ogen kreeg en dan nog op- of aanmerkingen mocht gaan maken. Dat is niet van deze tijd, waarin we met één druk op de knop alles kunnen delen. Ook de notulen van de ALV 2018 ontvang je dus kort na de vergadering in je mailbox. Heb je dan op- of aanmerkingen of vragen? Kom ermee.
Na de vergadering hebben we het jubileumjaar ingeluid met een bittergarnituur en een drankje.

Leden
Met ingang van 2017 hebben 3 leden hun lidmaatschap opgezegd. Dat stond ook al in de notulen van de ALV 2017. In de loop van het jaar zijn er om verschillende redenen nog 3 lidmaatschappen opgezegd. Zoals een verhuizing, geen tijd meer om te fietsen ed. Ook zijn er 3 lidmaatschappen opgezegd door leden die werden ingedeeld in een van de teams voor de VTT.
En bovendien is Herman na een lang en slopend ziekbed kort na zijn Gonnie overleden. In het crematorium heeft een groot aantal leden van Toerclub Vlijmen in clubkleding, een ingetogen afscheidsplechtigheid gehouden waarvan alle aanwezigen bijzonder onder de indruk waren. En wij niet minder. Op die momenten voel je de vriendschapsbanden die tussen de clubleden zijn ontstaan en blijven bestaan. Zelfs al kun je noodgedwongen jarenlang niet meer meefietsen, zoals in het geval van Herman. Nogmaals dank aan alle leden die bij het afscheid aanwezig waren.

In totaal missen we dus 10 leden, maar er is ook goed nieuws te melden over het ledenbestand. We hebben er maar liefst 12 nieuwe leden bij gekregen. In dit verslag worden in principe geen namen opgenomen omdat het online op het wereldwijde web komt te staan. Niet iedereen wordt er blij van als zijn naam uit de zoekmachines omhoog komt borrelen. In de notulen van de ALV worden alle voor- en achternamen opgenomen van alle nieuwe leden en van de leden die hebben opgezegd. De notulen komen namelijk niet online te staan, vandaar.

Openingstocht
In het verleden was de openingstocht een gezamenlijke tocht voor A & B rijders. Maar de laatste jaren waren er ook stemmen die de groep wel erg groot vonden om veilig en lekker te kunnen fietsen. In 2017 hebben we voor het eerst de openingstocht in 3 groepen gesplitst. We zijn wel met z’n allen naar het Plein gekomen voor de start. Van daaruit is er voor het eerst een groep mountainbikers vertrokken naar de Duinen en zijn er twee groepen vertrokken voor een rondje op de weg. Met de 3 groepen is afgesproken hoe laat ze bij De Kluis terug werden verwacht voor een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje op kosten van de club. De opkomst was enorm en tevredenheid onder de deelnemers ook.
Voor de toekomst zullen we per openingsrit bekijken hoe de opkomst is. Kunnen we in één groep op de weg rijden, dan zullen we dat ook doen. In dat geval rijden alleen de mountainbikers hun eigen tocht.

Nieuwe tenue
Het aanschaffen van een nieuw tenue is geen kleinigheid. Daar is dan ook het hele jaar aan gewerkt door de kledingcommissie die speciaal voor deze klus in het leven is geroepen. Het gaat hier namelijk niet alleen om de keuze van een leverancier, een kwaliteit en een kleurstelling. Maar met het aflopen van de termijn van de kleding liepen ook de sponsorcontracten af. Om het nieuwe tenue te kunnen financieren moesten alle contracten verlengd, vernieuwd of vervangen worden door nieuwe. Veel lobbyen en onderhandelen dus voor met name ons bestuurslid PR met wat hulp van overige bestuursleden.

Uitgangspunt was dat het tenue ongeveer zijn uiterlijk zou behouden in verband met herkenbaarheid en veiligheid. Dat is niet helemaal gelukt. Daar zijn twee redenen voor. Ten eerste is het vrijwel onmogelijk om alle verschillende logo’s naar tevredenheid op een lichte ondergrond te projecteren. Ten tweede heeft de steeds groter wordende groep mountainbikers een sterke voorkeur vóór een donker tenue omdat witte vlakken bij een rit door De Duinen al snel niet wit meer zijn. Het is dus een vrij donker tenue geworden, maar wel met mooie accenten erop en voor de zichtbaarheid/veiligheid is de achterzak van het shirt met lange mouw reflecterend gemaakt.
Wij bedanken de kledingcommissie voor hun inzet en we kijken uit naar het nieuwe tenue.

Verjaardag
De eerste zaterdag van september (dit jaar was het op 2-9) is de vaste dag voor het vieren van de verjaardag. Met een kleine eigen bijdrage van de deelnemers en een mooie bijdrage vanuit de clubkas wordt er elk jaar een geweldig feest neergezet door de feestcommissie. Het feest heeft een dag- en een avondprogramma. Dus er valt wat te kiezen. Kun je niet kiezen dan volg je het hele programma. En gezien de opkomst waren er heel wat die niet konden kiezen, 38 overdag en 54 ’s-avonds.

Overdag is er een mooie tocht gefietst door een natuurgebied. Ondanks dat het tempo met de dames erbij, op 40% van het normale tempo lag, moest er toch bij een terras worden aangelegd om honger en dorst onder controle te houden. 🙂

Het avondprogramma speelde zich af bij café De Hei waar een snackmobiel op volle toeren draaide om de afgetrainde TCV’ers weer een beetje op gewicht te brengen.

Feestcommissie, bedankt voor het organiseren van alweer een geweldige verjaardag!!

Veldtoertocht
De tweede zaterdag in november is onze vaste dag voor de veldtoertocht. In 2017 viel die dag op 12 november. Voor de leden van Toerclub Vlijmen is dat die ene dag in het jaar, waarop we volgens de statuten verplicht zijn ons in te zetten voor het slagen van deze dag. Deze verplichting is er niet voor steunende leden. Wil je niet ingezet worden op die dag? Lees dan de voorwaarden of vraag ernaar en wordt steunend lid!

Over inzet gesproken; De ATB-commissie is al maanden voor de VTT bezig met de voorbereidingen.
Op die dag is dan ook alles tot in de puntjes voorbereid. De teamleiders hebben hun team geïnstrueerd en aan het werk. Problemen die dan nog opdoemen worden ter plekke opgelost.

Kortom, de ATB-commissie had alles in de hand, behalve het weer, en dat zat een beetje tegen. Door de belabberde weersomstandigheden was de opkomst lager dan we de laatste jaren gewend zijn. Daar wordt het werk voor de organisatie niet minder of makkelijker door. Alleen de opbrengst wordt minder.

Door onze gezamenlijke inspanningen hebben we wel een topprestatie geleverd, die de groepsbinding en saamhorigheid ten goede komt.

We bedanken de ATB-commissie, de teamleiders en alle leden die zich hebben ingezet voor het slagen van de VTT.

Programma
Het programma van 2017 stond zoals we ver(ge)wend zijn weer helemaal bomvol met tochten in alle windrichtingen. Uiteraard dankzij de inspanningen van de toertochtencommissie en alle voorrijders. Wat ons betreft zijn alle tochten de moeite waard. De opkomst was over het algemeen dan ook behoorlijk groot. Er zijn twee tochten geweest die wat ons betreft een bijzondere vermelding waard zijn.

  1. De meerdaagse vertrok half augustus met 20 personen naar Luxemburg waar men één week op een camping in Diekirch verbleef. Er waren 11 fietsende leden en 9 echtgenotes. De meeste leden hadden een kampeermiddel, de overige verbleven in een huisje. Echt een topweek, niet alleen sportief gezien. Ook voor en na het fietsen was de sfeer geweldig. Ook de dames die elkaar niet of nauwelijks kenden, trokken vanaf dag 1 als vriendinnen met elkaar op. Er staat een voorlopig verslag op onze website, er wordt gewerkt aan een uitgebreidere versie.
  2. De Retrotocht is gereden ter gelegenheid van ons 30 jarig jubileum. Onder andere voor de leden van het eerste uur, voor de eigenaren van de wat oudere fietsen en tenuen en verder voor iedereen die mee wilde. Zelfs de leden en oud-leden die niet meer in staat zijn om te fietsen werden per auto vervoerd naar de diverse terrassen. De tocht (lees; de koffiestop) werd gesponsord door Toerclub Vlijmen en was een groot succes. De afsluiting van deze tocht vond plaats in de achtertuin van de organisatie. Een zeer geslaagde happening.
X