Jaarverslag 2018

Algemene ledenvergadering
In de uitnodiging hadden we al bekend gemaakt, dat het nieuwe tenue na afloop uitgereikt zou worden. Dus we rekende op een grotere opkomst dan gewoonlijk. Onze inschattingen werden echter flink overtroffen. De hele zaal zat en stond vol met TCV-leden. Geweldig!! Gelukkig hadden we de uitgifte met enkele vrijwilligers in een ander zaaltje goed voorbereid zodat dat snel kon verlopen.

Het bestuurslid Algemeen was aan het einde van zijn termijn en niet herkiesbaar. Doordat  een van onze leden zich verkiesbaar had gesteld verliep de functiewisseling zonder problemen.

Tijdens de vergadering komen de gebruikelijke onderwerpen ter sprake die hier en daar na wat discussies door de secretaris worden genotuleerd. De notulen zijn na de vergadering in een nieuwsbrief verstuurd naar alle leden.

Leden
Met ingang van 2018 heeft één lid zijn lidmaatschap opgezegd ivm verhuizing. In de loop van het jaar hebben nog drie leden opgezegd omdat ze de motivatie missen om te gaan fietsen en een lid heeft opgezegd omdat hij zijn draai heeft gevonden in een ander fietsgroepje. En een lid heeft opgezegd door een onveilig gevoel bij het rijden in een peloton.

Met ingang van 2018 kregen we er ook 8 nieuwe leden bij. Die zijn al genoemd in de notulen van februari 2018. Bovendien zijn er in de loop van het jaar nog 4 nieuwe leden bijgekomen. Alle namen komen in de notulen van de ALV 2019 die je per e-mail ontvangt na de vergadering.

Een lid is overgegaan van actief lid naar individueel lid zodat hij niet meer ingezet kan worden voor taken bij de veldtoertocht.

Openingstocht
Strak in het pak (krap uitgevallen nieuwe tenue) stonden er ruim 50 TCV-leden aan de start. Een aantal zelfs met een nieuwe fiets. Om 09:30 uur vertrokken we naar het gemeentehuis waar we op de trap onze statiefoto 2018 in het nieuwe tenue hebben laten maken. Op verzoek van sponsor Bas van Doorn zijn we ook naar zijn zaak gereden om daar de club op de foto te zetten met de fietsenwinkel op de achtergrond.
Van daaruit is de club in 3 groepen verdeeld; ATB’ers, 30- en 30+ De opdracht was; om 12:00 uur terug bij Het Zusje voor een hapje en een drankje op kosten van de club. Zelden wordt er zo goed geluisterd.
Het weer was overigens niet best, waardoor het meubilair van Het Zusje ongeveer een kruiwagen zand moest absorberen.

Verjaardag
Voor een uitgebreid verslag over de verjaardag verwijzen wij graag naar;
https://www.toerclubvlijmen.nl/1-september-31ste-verjaardag-tcv

Veldtoertocht
Ruim een half jaar van tevoren is de commissie begonnen met het uitzetten van een acceptabele route. Want door alle opgelegde beperkingen was wel heel moeilijk om nog iets leuks te verzinnen. Maar de commissie verraste iedereen met een prachtige route waar iedereen goed over te spreken was. Dat zou toch nog een groot succes kunnen worden.

Maar dit jaar was het weer goed en de weersvoorspellingen slecht. Als een potentiële deelnemer tijdens zijn/haar ontbijt op buienradar kijkt en heel Nederland ligt onder een blauwe waas van regen en motregen, dan moeten hij/zij wel echte diehard zijn om toch af te reizen naar Vlijmen voor een VTT. En dat waren er 586 om precies te zijn. Achteraf bleek de hoeveelheid neerslag erg mee te vallen.
Om 10:00 uur begon zelfs de zon te schijnen. Als de weersvoorspellingen iets minder somber waren geweest, hadden we het dubbele aantal deelnemers gehad. Aan de commissie heeft het niet gelegen. Het werk en de inzet van leden blijft hetzelfde, het netto resultaat is alleen lager.

Maar ook voor de VTT van 2018 geldt, dat we kunnen terugkijken op een gezamenlijke prestatie die de teamspirit en het clubgevoel versterkt. Dank aan alle leden en speciaal de commissieleden die zich hebben ingezet voor de VTT.

Programma
Al decennialang wordt er op de ALV gediscussieerd over de te rijden snelheid. In de loop der jaren zijn er allerlei oplossingen geopperd en uitgeprobeerd. De aanduiding A-rijders en B-rijders werd nooit echt begrepen. Meestal werd gedacht dat, als je bij de A-rijders in het wiel kan blijven hangen, dan ben je A-rijder en kan je mee. Terwijl het zo zou moeten zijn dat je jouw deel van het kopwerk moet kunnen doen om met de A-rijders mee te kunnen. Om dat in te schatten moet je wel weten hoe hard ze dan gaan rijden. En dat was altijd maar de vraag.
De zittende tochtencommissie heeft een nieuw idee gelanceerd wat opmerkelijk veel succes heeft. De tochten hebben de toevoeging 30-, 30 of 30+ gekregen. Die aanduiding geeft de gemiddelde snelheid aan die naar verwachting gereden gaat worden. Iemand die nu bewust een vink zet bij 30+, weet dat er gemiddeld boven de 30 km/u gereden gaat worden. Voor de leden die dat niet willen of kunnen is er altijd een alternatieve tocht. Zet je een vink bij 30- dan mag je er vanuit gaan dat het gemiddelde onder de 30 km/u blijft.

Het programma voor 2018 stond vol mooie en zelfs enkele nieuwe tochten. Zodat iedereen wel een hele goeie smoes moest verzinnen om niet te gaan fietsen op zondag.

Het programma was tot op heden altijd gericht op de racefietsers. Als de ATB-ers behoefte hebben aan een programma, dan horen we dat graag. Er zouden VTT-en uit de omgeving in kunnen staan waar je met een groep ATB-ers gaat rijden.

Het bestuur van Toerclub Vlijmen

X