Jaarverslag 2019

Algemene ledenvergadering
Op woensdag 20 februari, tijdens de algemene ledenvergadering in De Korf, werd door Michel de voorzittershamer overgedragen aan Chris. Michel had er twee termijnen van 3 jaar opzitten. We hebben hem bedankt voor de voortreffelijke wijze waarop hij de functie heeft ingevuld.
We wensen Chris veel succes als nieuwe voorzitter.

Tijdens de vergadering kwamen de standaard onderwerpen ter sprake en de commissies deden per onderdeel hun verslag. De aftredende commissieleden gingen voor nog een termijn of werden opgevolgd door nieuwe commissieleden. Na het afsluiten van de vergadering mochten de deelnemers aan de vergadering een presentje kiezen waaronder, Bioracer sokken, TCV petje of een boekje dat tijdens de verjaardag was uitgegeven. De vergadering werd bezocht door 45 leden. De borrel na de vergadering was uitermate gezellig

Leden
In 2019 is het ledental gestegen van 82 naar 86. Vier leden hebben hun lidmaatschap beëindigd en er zijn acht nieuwe leden verwelkomd. De namen van de oud-leden en van de nieuwe leden worden opgenomen in de notulen van de ALV 2020.

Openingstocht
Op de tweede zondag in maart (10-03-2019) hebben we de openingstocht in 3 groepen gereden. Vertrektijd 09:30 uur. De mountainbikers hebben zich vermaakt in de Duinen. De 30+ en 30- rijders hebben ieder een eigen route gereden. De opdracht/verzoek aan de drie groepen was om rond 12:00 uur bij ’t Zusje te zijn voor een gezellige borrel om het begin van het seizoen te vieren. Zelden wordt er zo goed geluisterd.

Programma
Onze toertochtencommissie had voor 2019 een goed gevuld en mooi gevarieerd programma opgesteld, met als nieuwkomer een sponsoren tocht. Het initiatief kwam (uiteraard) van onze PR functionaris. Het was een fietstocht over de weg met een zo groot mogelijk aantal deelnemers (30+, 30- en mountainbikers) langs alle sponsoren van onze club. Bij elke sponsor hebben we een groepsfoto laten maken door de fotografen van Fotogroep Vlijmen. De foto’s zijn op een plaquette aangeboden aan de sponsoren. Onderweg zijn we door de sponsoren voorzien van bananen, koffie en koeken. Het was een leuke manier om in het nieuwe tenue de sponsoren te bedanken. Als we in 2021 het nieuwe tenue ontvangen hebben, kunnen we misschien een soortgelijke actie doen?

Verjaardag
De verjaardag van onze club vieren we altijd op de eerste zaterdag in september. Op de website is een fotoverslag te vinden van deze zeer geslaagde dag. https://www.toerclubvlijmen.nl/foto-impressie-dagprogramma/ Van het avondprogramma zijn geen foto’s en geen verslag, maar ook dat was uitermate geslaagd. Er was echter één minpuntje; De akoestiek van de feestlocatie en de stand van de volumeknop waren niet in overeenstemming te brengen, waardoor je voor een gesprek naar buiten moest.

Veldtoertocht
Onze parcoursbouwers hebben ook dit jaar hun beste beentje voor gezet. Want ondanks alle opgelegde regels van de vergunningverleners, hadden ze weer een prachtige route gerealiseerd. Met het oog op de mooie weersvoorspellingen hadden we wel gehoopt op een grotere opkomst. De opkomst was goed. Mede door de inspanning van vele leden kunnen terugkijken op een geslaagd evenement.

Vorig jaar is een start gemaakt met een intensivering van de samenwerking tussen TCV en Natuurmonumenten. In 2020 wordt deze samenwerking verder uitgebouwd met als doel, te komen tot nieuwe inzichten en het zoeken van mogelijkheden om wederzijdse belangen nog beter te kunnen promoten.

Het bestuur van Toerclub Vlijmen.

X