Jaarverslag 2021

Algemene ledenvergadering
In het jaarverslag van 2021 zal het woord “corona” veelvuldig vallen. Corona beheerst niet alleen TCV, maar nog steeds de gehele wereld. Van de ene lockdown (fietsen we) naar de andere. Dit jaar kon er daardoor geen algemene ledenvergadering worden gehouden. Het was niet toegestaan om met veel mensen bij elkaar te komen.

Enquête
Omdat er geen ALV gehouden kon worden, werd aan alle leden een enquête gestuurd. Deze werd door de NTFU opgesteld en door onze secretaris aangepast, zodat de vragen aansloten op de TCV-behoeften. De enquête werd door 67 leden ingevuld. Van de leden die de enquête hebben ingevuld is meer dan 90% een tevreden TCV-lid en 71,4 % vind de sfeer binnen de vereniging belangrijk om lid te blijven. Verder werd er onder meer aangegeven, dat leden graag een techniek clinic georganiseerd zagen. Dit is reeds met fietsenmaker en sponsor Bas van Doorn besproken. Helaas kon ook deze activiteit niet doorgaan vanwege de coronaperikelen. Hopelijk kan dat in 2022 wel.
Enkele andere punten die ook werden aangegeven:

  • om enkele toertochten elders in het land te rijden en die aan ons programma toe te voegen;
  • dat er onvoldoende ruimte is om afspraken te maken over de snelheid;
  • dat we niet veilig / voldoende verantwoord fietsen;

Openingstocht
Dit jaar waren er in ieder geval twee grote veranderingen bij de openingstocht. Wederom door corona, die de wereld nog steeds in zijn greep heeft, kon de openingsrit dit jaar niet op het gebruikelijke tijdstip in maart worden gehouden. We moesten wachten tot 30 mei. Voor die tijd mocht er namelijk niet in (grote) groepen gefietst worden. De overheid besliste dat er alleen in groepjes van 4 gefietst mocht worden. De tweede verandering betrof de locatie van de (pauze)stop. Deze keer werd die niet in Vlijmen gehouden, maar in de buitenlucht, bij de Pitch en Putt golfclub in Oirschot. Het weer was prima en 42 TCV leden hebben buiten kunnen genieten van de koffie en een heilige eik. De locatie ligt namelijk vlak bij De Heilige Eik. Er werd ook dit jaar weer in 3 (snelheids) groepen gereden, allen een verschillende tocht naar Oirschot.

“Amstel Gold” dag
Uit de enquête was ook naar voren gekomen, dat de club meer initiatieven zou moeten nemen om tochten in het land te organiseren. Dat werd meteen ter harte genomen en werd een Limburgse tocht georganiseerd, waarbij 10 leden (9 man en 1 vrouw) vele heuvels van de Amstel Gold konden bedwingen. Het weer begon fris, maar gaandeweg werd de temperatuur aangenaam. De tocht was georganiseerd en prima verzorgd (oa gezamenlijk vervoer en energierijk voedsel) door PAC (Pyreneeën Actief Club uit Haarsteeg).

Sponsoren
Uiteindelijk bleek dat corona ook hier gevolgen had voor de club. Enkele sponsoren gaven aan hun contract niet te verlengen. Het vinden van voldoende sponsoren kostte meer energie dan afgelopen jaren. Echter door goed lobbyen van enkele bestuursleden konden weer nieuwe sponsoren worden aangetrokken. Hierdoor werd het mogelijk om nieuwe clubtenues te gaan ontwerpen. Het huidige tenue is ook alweer 4 jaar oud en echt aan vervanging toe. Inmiddels is er in november een pas-sessie geweest. De nieuwe kleurstelling wordt komende jaren geheel anders dan we gewend waren. De verwachting is dat de nieuwe tenues in februari 2022 worden uitgeleverd.

De sponsoren, die het ons weer mogelijk maken om de komende jaren in een nieuw tenue te fietsen zijn;
Bas van Doorn – Steyn & Allberg – Brandt + Fernhout – MAS (Mathijssen Aluminium Service) – ’t Brillenhuys – Heri Interieur Projecten – Dukdalf Kerkdriel – Kivits Drunen en Bioracer.

Lief en Leed
Ook dit jaar waren er enkele valpartijen/ongelukjes of andere ongemakken te betreuren. Ook zijn er enkele heugelijke feiten gevierd. De Lief en Leed commissie is ter ondersteuning van enkele TCV leden op pad geweest met een bloemetje, fruitmand of cadeaubon. Echter blijkt, vaak veel later, dat niet alle valpartijen en of ziektegevallen aan de club worden doorgegeven, dus TCV heeft daar geen echt compleet beeld over.

Veldtoertocht
In 2021 werd er evenals in 2020 weer geen veldtoertocht georganiseerd. De reden hiervoor was, dat een aantal leden hun lidmaatschap hebben opgezegd en een eigen fietsclub hebben opgericht. Een belangrijk deel van die leden was jaarlijks actief betrokken bij het organiseren van deze tocht. In het verleden was het jaarlijks niet eenvoudig om alle leden op de tweede zondag in november in te zetten. Niet iedereen was altijd even enthousiast om zich die dag in te zetten. Het kost tenslotte minimaal een halve dag aan vrije tijd. Voor de meesten zelfs een hele zondag. Dat is afhankelijk van de functie die je toebedeeld krijgt op die dag. Het bestuur heeft derhalve uiteindelijk besloten om in 2021 geen veldtoertocht te organiseren. Op de komende Algemene Leden Vergadering zal dit onderwerp voor de toekomst worden besproken.

Verjaardag
Gelukkig kon het club verjaardagsfeest -34 jaar geleden gestart- dit jaar wel doorgaan. Het werd georganiseerd door Hans en Roy. Die hadden een mooie en niet te lange fietstocht uitgezet, via Orthen, Heinis, F59, Rosmalen en Maliskamp naar De Hooghei. Daar kon worden genoten van diverse oudhollandse spellen. Hierna, via een andere route weer naar Vlijmen. In de tuin van Hans, werd onder het genot van een drankje nagepraat over de mooie en geslaagde dag.

Programma
Het afgelopen jaar werd, zoals benoemd bij de openingstocht, pas eind mei gestart met het programma. De tochten commissie had ook dit jaar weer een mooi en afwisselend programma gemaakt, met zoals eerder vermeld, de “Amstel Gold” dag. Enkele nieuwe leden gaven aan zeer verrast te zijn van de afwisselende routes en waren erg tevreden.

Aantal gereden TCV kilometers: Het aantal gereden kilometers van de leden, die zich via Strava bij TCV hebben aangemeld (35x, waarvan enkele met 0 km’s), bedroeg 133.174. Uiteraard zal het totaal aantal gereden kilometers van alle TCV leden beduidend hoger zijn.

Leden (aanmeldingen en opzeggingen
Er werd op 1 januari gestart met 89 leden. Op de enquête van diverse leden werd vermeld, dat ze hun lidmaatschap gingen opzeggen. Er werd melding gemaakt van een afsplitsing van diverse leden die een nieuwe club gingen opzetten. Over 2021 hebben 26 leden hun lidmaatschap opgezegd en konden we 6 nieuwe leden verwelkomen, waaronder 2 dames. Per saldo word het nieuwe jaar gestart met 69 leden.

Bestuur
Toerclub Vlijmen heeft in 2021 een nieuwe voorzitter gekregen. De vorige voorzitter, Chris is i.v.m gezondheidsproblemen gestopt. Verder waren er geen bestuurswisselingen.

Over het jaar 2021 zijn vier bestuursvergaderingen gehouden. Hierbij kwamen onder meer aan de orde:

– Veldtoertocht, sponsoren, enquête, contributie, snelheid.

X